CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalised 11-Dimensional Supergravity

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Ulf Gran (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Mikkel Nielsen (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
proceedings of the Triangle Meeting ``Non-perturbative Methods in Field and String Theory'', NORDITA, Copenhagen, June 19-22, 2000, and the International Conference ``Quantization, Gauge Theory and Strings'' in memory of Efim Fradkin, Moscow, June 5-10, 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 8415

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur