CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Results Based on Reprocessing of 13 years Continuous GPS Observations of the Fennoscandia GIA Process from BIFROST

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Glenn A. Milne ; James L. Davis
International Association of Geodesy Symposia (Vol. 133), M.G. Sideris (ed.): Observing our Changing Earth p. 557-568. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: geodesy, glacial isostatic adjustment


ISBN (online): 978-3-540-85426-5, DOI: 10.1007/978-3-540-85426-5Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84122

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik

Chalmers infrastruktur