CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

D=10 Super-Yang-Mills at O(alpha'^2)

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Dimitrios Tsimpis (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
J. High Energy Phys. Vol. 07 (2001), p. 042.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 8412

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur