CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative analysis of the complexity/accuracy tradeoff for power amplifier behavior models

Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
Gigahertz Symposium 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

A comparative study of state-of-art nonlinear amplifier models are presented in this document. The main focus is on the modeling accuracy as a function of the computational complexity.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 84110