CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superspace Methods in String Theory, Supergravity and Gauge Theory

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
Proc. of XXXVII Winter School in Theoretical Physics ``New Developments in Fundamental Interactions Theories'', Karpacz, Poland, Feb. 6-15, 2001 (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 8411

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur