CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geodetic reference frames in the presence of crustal deformations - with focus on Nordic conditions

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Report on the symposium of the IAG sub commission for Europe (EUREF), Riga, June 14-17, 2006, eds. J.A. Torres, H. Hornik, EUREF publication no. 16, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 2008 (1436-3445). Vol. 40 (2008), p. 189-198.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik
Lantmäteri

Chalmers infrastruktur