CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformation Independent Open Brane Metrics and Generalized Theta Parameters

David S. Berman ; Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Ulf Gran (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Henric Larsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Mikkel Nielsen (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
J. High Energy Phys. Vol. 02 (2001), p. 012.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 8410

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur