CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-retrieval from phaseless measured E-field data

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
URSI General Assembly, Chicago, USA, August 7-16, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur