CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A survey for redshifted molecular and atomic absorption lines - II. Associated HI, OH and millimetre lines in the z >~ 3 Parkes quarter-Jansky flat-spectrum sample

S.J. Curran ; M.T. Whiting ; Tommy Wiklind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik ; Extern) ; J.K. Webb ; M.T. Murphy ; C.R. Purcell
Monthly Notices R. Astron. Soc. Vol. 391 (2008), p. 765-784.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur