CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The large-scale atomic and molecular gas in the Circinus galaxy

Stephen Curran (Institutionen för radio- och rymdvetenskap ; Extern) ; B.S. Koribalski ; I. Bains
Monthly Notices R. Astron. Soc. Vol. 389 (2008), p. 63-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur