CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Simulation of a Train Exiting a Tunnel Through a Varying Crosswind

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Railway (1976-9067). Vol. 1 (2008), 3 (2008.9), p. 99-105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: crosswind stability, wind gust, high-speed train, detached eddy simulation, DESDenna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 84043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur