CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om ekonomipriset till Kydland och Prescott

Peter Jagers (Institutionen för matematisk statistik) ; Johan Lönnroth ; Måns Lönnroth
DN Debatt 2004-12-01, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-01-07. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 83944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)
Institutionen för nationalekonomi med statistik (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur