CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Retrieval from Amplitude-Only Field Measurements

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of RVK08/MMWP08, June 9-13 2008, Växjö, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-07.
CPL Pubid: 83926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur