CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Sonogashira reaction catalyzed by palladium leached from ordered mesoporous carbon

Paul Handa (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Kjell Wikander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Microporous and Mesoporous Materials (1387-1811). Vol. 117 (2009), p. 126-135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-07. Senast ändrad 2013-02-01.
CPL Pubid: 83916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi
Kemiteknik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur