CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production ramp-up in the manufacturing industry - Findings from a case study

Magnus Berg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Sabina Fjällström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Kristina Säfsten
3rd International Conference on Reconfigurable Manufacturing, Ann Arbor, MI, USA. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur