CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communication and co-operation for flexible and robust production systems

Sabina Fjällström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Monica Bellgran
OM Frontiers: Winds of Change. 16th Annual Conference of POMS, Chicago, IL, USA. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur