CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fairness in interorganizational project relations: norms and strategies

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 23 (2005), 8, p. 871-878.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: construction contracts, conflict, procurement, fairness, winner's curseDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 8374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur