CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying management research prioirities

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Johan Alte
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 23 (2005), 8, p. 793-796.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: management research, construction management, research prioritiesDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 8372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur