CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light-activated desorption of photoactive polyelectrolytes from supported lipid bilayers

Jason J. Benkoski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; A. Jesorka ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Macromolecules Vol. 38 (2005), 9, p. 3852-3860.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur