CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inositol phosphates with different numbers of phosphate groups influence iron absorption in humans

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Mats Brune ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Leif Hallberg ; Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Lena Rossander-Hulthén
Am J Clin Nutr Vol. 70 (1999), p. 240-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Phytate, inositol phosphates, iron absorption, humansDenna post skapades 2009-01-06. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 83706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)

Ämnesområden

Kemi
Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur