CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photophysics and photochemistry of ice films on graphite

Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Israel Journal of Chemistry Vol. 45 (2005), 1-2, p. 137-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8367

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur