CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulfur Deactivation of Pt/SiO2, Pt/BaO/Al2O3 and BaO/Al2O3 NOx Storage Catalysts: Influence of SO2 Exposure Conditio

Jazaer Dawody (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 234 (2005), 1, p. 206-218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Flow reactor experiments were performed to study the effect Of SO2 + O-2 and SO2 + H-2 exposures on the NOx storage performance of Pt/BaO/Al2O3 and BaO/Al2O3 catalysts. In addition, Pt/SiO2 samples were used to study the interaction between Pt and SO2 under the two exposure conditions. For BaO/Al2O3 the two SO2 exposure conditions caused similar deactivation of the NO, storage capacity, whereas for Pt/BaO/Al2O3 the decline in the NOx storage capacity was faster during the SO2 + H-2 exposure than for SO2 + O-2 exposure. The presence of Pt enhances the adsorption Of SO2 for both SO2 exposure conditions. Quantitative analysis of sulfur showed that exposure to SO2 + O-2 caused higher accumulation of sulfur in Pt/BaO/Al2O3 samples in comparison with SO2 + H-2 exposure. Thus there is no correlation between the total amount of adsorbed sulfur in the samples and the reduction of the NOx storage capacity, probably because of the adsorption of sulfur on sites not necessarily important for the NOx storage process.

Nyckelord: REDUCTION CATALYST; 3-WAY CATALYST; NOx STORAGE; NOBLE-METAL; FT-IR; EXHAUST CATALYSTS; NITROGEN-OXIDES; TRAP CATALYSTS; REGENERATION; ADSORPTIONDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 8363

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur