CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast numerical method for the Boltzmann equation on non-uniform grids

Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Computational Physics (0021-9991). Vol. 227 (2008), 13, p. 6652-2670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A fast numerical methosd for the Boltzmann equation on non-uniform grids is suggested and tested.

Nyckelord: Boltzmann equationDenna post skapades 2009-01-06.
CPL Pubid: 83619

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur