CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A convolution thresholding scheme for the Willmore flow

Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Richards Grzhibovskis (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Interfaces and Free Boundaries (1463-9971). Vol. 10 (2008), 2, p. 139-153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A convolution thresholding scheme fro geometric Willmore flows is suggested and the consistency is proved.Denna post skapades 2009-01-06.
CPL Pubid: 83618

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur