CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dual-frequency QCM-D setup operating at elevated oscillation amplitudes

Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Rodahl ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Analytical Chemistry Vol. 77 (2005), 15, p. 4918-4926.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


QCM-D with focus on variations in oscillation amplitude