CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cotinuum EVN and MERLIN Observations of Ultra Luminous Infrared Galaxies

A.G. Polatidis ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Y. Pihlström
in Proceedings of “The Evolution of Starbursts”, Bad Honnef 16-20 August 2004, eds. S. Hüttemeister, E. Manthey, D. Bomans, K. Weis, AIP Conf. Proc., American Institute of Physics 783, p. 361-366. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur