CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte Carlo Simulation of Bifurcation in The Intracellular Viral Kinetics

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Biology Vol. 2 (2005), p. 46-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur