CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of the bonding in Au8 and Cu8: A density functional theory study

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Broqvist (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Physical Review B Vol. 71 (2005), --, p. 073408-1 - 073408-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 8353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur