CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary Results from the COLAN Sample

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; J. Appleton ; Y. Pihlström
in Proceedings of “The Evolution of Starbursts”, Bad Honnef 16-20 August 2004, eds. S. Hüttemeister, E. Manthey, D. Bomans, K. Weis, AIP Conf. Proc., American Institute of Physics 783, p. 241-244. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur