CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekturens hemvist : Le Corbusier och horisonten

Johan Linton (Sektionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift 10 (2004), (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, modern arkitektur, traditionalism, avant-garde


En studie av den moderna arkitekturens nationella förutsättningar utifrån Le Corbusiers dubbla medborgarskap i Frankrike och Schweiz. Le Corbusiers text "Mina relationer till Schweiz?" är publicerad i samma tidskriftsnummer (Psykoanalytisk Tid/Skrift, 10 (2004)) och översatt från franska av Johan Linton. Se vidare http://www.freudianska.org/tidskrift/pts.html.Denna post skapades 2009-01-04. Senast ändrad 2009-01-21.
CPL Pubid: 83433

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur