CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urbanisation à Stockholm

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Le Corbusier Plans 1933-1936 6 (16), (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Le Corbusier, Stockholm, stadsutveckling, stadsbyggnadshistoria


Artikel i projektet Le Corbusier Plans; en publicering av Le Corbusiers samtliga arkitekturritningar (över 30.000 ritningar) digitalt på 16 DVD skivor fördelade på 4 boxar. Ett antal av de främsta internationella specialisterna har kommenterat de olika projekten. Denna artikel gäller Le Corbusiers förslag till tävlingen för Nedre Norrmalm realiserat 1933.Denna post skapades 2009-01-04.
CPL Pubid: 83431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur