CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of Pt-precursor on the performance of Pt/BaCO3/Al2O3 NOx storage catalysts

Jazaer Dawody (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; S. Wall ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (1381-1169). Vol. 225 (2005), 2, p. 259-269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The influence of the choice of platinum precursor on the catalytic performance of Pt/BaCO3/Al2O3 NO, storage catalysts was studied. The precursors used in the preparation of the catalysts were: (i) hexachloroplatinic acid [H2Pt(Cl)(6)], (ii) tetraammineplatinum hydroxide [Pt(NH3)(4)(OH)(2)], (iii) diammineplatinum nitrite [Pt(NH3)(2)(NO2)(2)] and (iv) platinum nitrate [Pt(NO3)(2)]. The catalytic activity of the prepared catalysts was tested for continuous lean NOx reduction with C3H6, NOx storage and reduction, and NO2 dissociation in a flow reactor. The reactor experiments show that the sample prepared using platinum nitrate is the most active catalyst followed by the catalyst prepared from tetraammineplatinum hydroxide. The catalyst prepared from hexachloroplatinic acid is more active for continuous NOx reduction, and NO2 storage and reduction than the catalyst prepared from diammineplatinum nitrite, but deactivates faster during NO2 dissociation than the catalyst prepared using diammineplatinum nitrite.

Nyckelord: NOX STORAGE; NO(X) STORAGE; NOBLE-METAL; SULFUR DEACTIVATION; EXPOSURE CONDITIONS; GAMMA-ALUMINA; ADSORPTION; DECOMPOSITION; DISTRIBUTIONS; PT/BAO/AL2O3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 8336

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Oxidation and storage of NOx and SOx over platinum based catalysts