CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for enhancing low-temperature activity

Magnus Skoglundh (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 28 (2004), 1-4, p. 79-87.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This review summarises catalyst-based strategies and techniques for efficient control of automotive emissions with focus on methods that increase the catalytic activity at low temperatures. Technical solutions, which more indirectly improve the function of the catalyst, are briefly discussed.

Nyckelord: Car exhaust catalysis; three-way catalyst; catalytic converter; automotive exhaust catalyst; CO; hydrocarbons;Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 8333

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur