CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 60 GHz MMIC Dual-Quadrature Mixer in pHEMT technology for Ultra Wideband IF Signals and High LO to RF Isolation

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2005 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 8330