CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix Ordered Operator Algebras

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stanislav Popovych (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Indiana University Journ. Math. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-31. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 83294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur