CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideals of a C*-algebra generated by an operator algebra

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
preprint p. 15. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-31. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 83292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur