CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix ordered operator algebras. An operator space approach

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2008.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-12-31. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 83283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-18
Opponent: Professor Christian Le Merdy Laboratoire de Mathématiques, Besançon, France