CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary phytoestrogens are not associated with risk of overall breast cancer whereas diet rich in coumestrol are inversely associated to the risk of estrogen receptor and progesterone receptor negative breast tumors among Swedish women.

Maria Hedelin ; Marie Löf ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Herman Adlercreutz ; Sven Sandin ; Elisabete Weiderpass
Journal of Nutrition Vol. 138 (2008), p. 938-945.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2010-08-10.
CPL Pubid: 83244

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur