CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Envelope crossing distributions for Gaussian fields

Krzysztof Podgorski ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Probabilistic Engineering Mechanics (0266-8920). Vol. 23 (2008), 4, p. 364-377.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2009-09-02.
CPL Pubid: 83222

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur