CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of opportunistic replacement activities: A case study in the aircraft industry

Torgny Almgren ; Niclas Andréasson ; Dragi Anevski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Johan Svensson
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 83221

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:45