CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Convergence of Mixed Finite Element Methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 83219

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:43