CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety Index of Fatigue Failure for Ship Structure Details

Wengang Mao (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; G. Storhaug
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30. Senast ändrad 2012-03-29.
CPL Pubid: 83214

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign (2007-2011)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:40