CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue damage assessment for a spectral model of non-Gaussian random loads, Åberk, S. Podgorski, K. Rychlik; I.

Sofia Åberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University