CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Folkvett 4/2008, (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Klimatforskning
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur