CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptotics of First-Passage Percolation on 1-Dimensional Graphs

Daniel Ahlberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2008. - 60 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83183

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-01-14
Tid: 13:15
Lokal: Hörsal Euler, Skeppsgränd 3
Opponent: Forskarassistent Andreas Nordvall Lagerås, Stockholms universitet

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2008:39