CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review: Irreligion

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Notices of the American Mathematical Society August 2008, p. 789-791. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83182

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Religionsfilosofi

Chalmers infrastruktur