CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling Precipitation in Sweden Using Multiple Step Markov Chains and a Composite Model

Jan Lennartsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2008.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-12-17
Tid: 10:00
Lokal: Hörsal Pascal, Hörsalsvägen 1
Opponent: Professor Krzysztof Podgorski, Lunds universitet