CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on conditioning and stochastic domination for order statistics

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Applied Probability Vol. 45 (2008), p. 575-579.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83178

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur