CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att forska är ett äventyr - men se upp för alla fallgropar

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Forskarhandledares robusta råd (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83176

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Pedagogik
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur