CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Instability of matchings in decentralized markets with various preference structures

Kimmo Eriksson ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
International Journal of Game Theory Vol. 36 (2008), p. 409-420.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-30.
CPL Pubid: 83174

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur